Wednesday, July 27, 2016

Surah AlBaqarah (196)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 196:
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menerangkan supaya menunaikan rukun haji dan umrah dengan sempurna, wajib dan sunat haji hendaklah menggunakan dari hasil perbelanjaan yang halal bagi tujuan menunaikan haji dan umrah, dan bukanlah bertujuan untuk berniaga dan lain-lain pada masa mengerjakan haji dan umrah. Menunaikan haji adalah wajib sekurangnya sekali seumur hidup.
Sekiranya semasa menunaikan haji telah terkepung atau terhalang oleh bahaya maka hendaklah tahalul (menanggalkan pakaian ihram), dan hendaklah sembelih sekurangnya seekor kambing atau sebaiknya lembu/unta. Binatang itu hendaklah disembih dan memberi makan kepada orang meskin dikawasan itu. Selepas itu hendaklah bercukur, hendaklah bayar fidyah (dam) jika terpaksa bercukur dalam keadaan masih ihram;
.
Ada tiga pilihan untuk bayar fidyah;
1. Puasa tiga hari di Mekah dan 7 hari dikampung halaman.
2. Memberi makan  6 orang meskin (3 gantang beras).

3. Sembelih seekor unta atau sekurangnya seekor kambing. 

.

 

[Previous] [Next]
,
"

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat  191~200,
[GS] https://t.co/P5rlJJKJZG
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  

Pautan,
[G+] https://plus.google.com/100694682230569714668/posts/VbGANJCr4r4
.